newsletter
Pl
De 
28 rocznica Mszy Pojednania PDF Print E-mail
There are no translations available.

12 listopada 1989r. na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Krzyżowej odbyła się msza, podczas której premier Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Helmut Kohl uścisnęli sobie dłonie na znak pojednania. Pewnie niewielu uczestników tego wydarzenia wiedziało, że nabożeństwo, w którym wzięli udział jest ukoronowaniem długoletnich wysiłków wielu niezależnych środowisk, a będzie zapamiętane jako przełomowy moment w stosunkach polsko - niemieckich i milowy krok w budowaniu modelowych stosunków między niegdyś zwaśnionymi krajami.

Dziś w 28. rocznicę tego wydarzenia przypomnijmy sobie przebieg Mszy.  Poprzez film i zdjęcia powspominajmy to przełomowe wydarzenie.

fot: Andrzej Ślusarczyk


 

Pierwszy do Krzyżowej przybył premier Mazowiecki, który odbył podróż do Wrocławia pociągiem, a dalszą część drogi samochodem. Na placu w Krzyżowej pojawił się pół godziny przed kanclerzem, który wraz z towarzyszącą mu delegacją i dziennikarzami wyruszył w nocy z Warszawy. Przed udaniem się na plac kanclerz i premier udali się do przylegającego do murów majątku kościoła św. Michała, gdzie mogli w spokoju oddać się modlitwie oraz obejrzeć przygotowaną na tę okazję wystawę przedstawiającą historię wsi Krzyżowa oraz jej najsławniejszych mieszkańców. Po umieszczeniu wpisu do księgi parafialnej obaj przedstawiciele rządów udali się na plac w centrum zabudowań, gdzie byli owacyjnie witani przez zgromadzonych na placu wiernych. Tłum skandował „Helmut!, Helmut!”. Z tłumu unosił się również okrzyk skierowany do Premiera Mazowieckiego. Nad tłumem powiewały flagi polskie i niemieckie, a także liczne transparenty w języku polskim i niemieckim. Przed ołtarzem goście zostali powitani starym, polskim zwyczajem chlebem i solą. Słowa powitania skierował do zgromadzonych ks. Proboszcz Bolesław Kałuża. Po zajęciu miejsc na podwyższeniu ołtarza, czekali na rozpoczęcie mszy. W stronę ołtarza wyruszył pochód polskich i niemieckich duchownych. Msza celebrowana była pod przewodnictwem biskupa Alfonsa Nossola. Ze strony polskiej mszę koncelebrowali: ksiądz proboszcz Bolesław Kałuża oraz biskup pomocniczy Tadeusz Rybak – przedstawiciel diecezji wrocławskiej. Ze strony niemieckiej prałat Paul Bocklett oraz Adalbert Kurzeja (opat benedyktynów z Marialach).

Zgodnie z ustaleniami msza odprawiona została w języku polskim i niemieckim. Zgromadzeni na placu wierni otrzymali broszurki z modlitwami i pieśniami w obu językach. Mogli dzięki temu czynnie uczestniczyć w liturgii mszy świętej.