newsletter
Pl
De 
75. rocznica pierwszego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej


W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy.

Do doświadczeń tych nawiązywała później część polskiej opozycji demokratycznej, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Fundacji „Krzyżowa” – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i postanowili w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się zatem w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Jest ono zarazem impulsem dla wszystkich działań prowadzonych w codziennej pracy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która poczuwa się do obowiązku depozytariusza tej spuścizny.

Przypadająca w tym roku 75. rocznica pierwszego (22-25 maja 1942 r.), oraz drugiego (16-18 października 1942 r.), a niebawem także trzeciego (mającego miejsce 12-14 czerwca 1943 r.) spotkania Kręgu w Krzyżowej jest dla nas dodatkową motywacją do ponownego zastanowienia się nad wartościami, które stały u podstaw działań tej grupy: odpowiedzialności za dobro wspólne, poszanowania dla drugiego człowieka, przywiązania do demokratycznych form ustrojowych oraz przekonania o konieczności współpracy ponad podziałami.


dr Robert Żurek
dyrektor Akademii Europejskiej
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Więcej …

aktualności

36. „Kirchentag”, czyli Dni Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, 24-28.05.2017 Berlin

Od dziś aż do niedzieli (24-28.05.2017), w Berlinie i Wirtenberdze, będzie trwał 36. „Kirchentag”, czyli Dni Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.

Głównym celem „Kirchentagu” jest zgromadzenie ewangelickich chrześcijan w jednym miejscu, aby zachęcić ich do większej odpowiedzialności. W tym roku motywem przewodnim spotkań jest 500. rocznica reformacji - ruchu religijnego, teologicznego i społecznego w łonie Kościoła zachodniego w XVI i na początku XVII w., w wyniku którego powstały Kościoły ewangelickie (Kościół ewangelicko-luterański i Kościół ewangelicko-reformowany), a w dalszej konsekwencji Kościoły protestanckie. Tematem 36. „Kirchentagu” jest motto, które kieruje wszystkimi przygotowaniami i zaplanowanymi wydarzeniami:

"Ty mnie widzisz"

[Księga Rodzaju, rozdział 16, werset 13].

Więcej …
 
Inauguracja Projektu "NONO", 23.05.2017 Świdnica

Dziś, w samo południe, w Sali Widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, odbyła się uroczysta inauguracja Projektu "NONO". Na zaproszenie starosty – Piotra Fedorowicza, w inauguracji wzięli udział m. in.: Jürgen Petzinger z Zarządu Fundacji "L'Unione Europea Berlin", Jacek Iwancz – dyrektor II LO, przedstawiciele władz lokalnych oraz członkowie rodziny Emila Krebsa. Podczas inauguracji, wykład na temat totalitaryzmu, tolerancji oraz integracji europejskiej wygłosił dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji "Krzyżowa" dr. Robert Żurek.

Więcej …
 
Ostatnie wolne miejsca w projekcie „Kuźnia Młodych Artystów” dla dzieci w wieku 8-12 lat! Krzyżowa, 1 – 10.07.2017
Projekt „Kuźnia Młodych Artystów“ startuje już po raz 10!  Zapraszamy do wspólnej przygody i do poznawania otaczającego nas świata za pomocą rozumu, serca i rąk. Sztuka i różnorodność stanowią centralne elementy tego projektu. Naszym celem jest stworzenie międzydyscyplinarnej przestrzeni dla kształcenia i doświadczania.
Więcej …

galeria

Ksiądz Bolesław Kałuża:
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”
Projekty letnie
KRZYŻOWA


 
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne


 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305