newsletter
Pl
De 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego o apelu biskupów z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec

Biskupi Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, abp Henryk Muszyński, bp Jan Kopiec, abp Wiktor Skworc, kard. Kazimierz Nycz i bp Tadeusz Lityński, podpisali się pod apelem, w którym padły m.in. słowa:

„Pojednanie to słowo, które od ponad ćwierćwiecza określa relacje polsko-niemieckie. To wielka wartość, którą udało się osiągnąć i którą podtrzymujemy dzięki wysiłkowi nie tylko polityków, ale licznych ludzi dobrej woli po obu stronach granicy. Mamy jednak świadomość, że łatwo można ją utracić przez nieprzemyślane decyzje, a nawet przez zbyt pochopnie wypowiadane słowa”.

Więcej …

aktualności

W dniach 25-26 września odbywa się w Lublinie 6. edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, którego partnerem merytorycznym jest Fundacja “Krzyżowa”.

KIEW jest miejscem spotkań tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Tego rodzaju platforma ma wspomagać realizację partnerskich projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.

Kongres jest organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnich – programu realizowanego przez Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest odpowiedzialna  za dwa panele w ramach linii programowej „Modele pojednania” w dniu 26.09.2017:

Więcej …
 
Local in Global: Welcome to Krapowa!, 25.09-01.10.2017 Krzyżowa

Od 25 września do 1 października w Krzyżowej odbywa się międzynarodowe spotkanie na temat zrównoważonego rozwoju dla młodzieży w wieku 15-18 lat z Polski, Niemiec, Armenii i Bułgarii. Myśl globalnie, działaj lokalnie ­– to hasło przewodnie projektów z cyklu „Local in Global: Welcome to Krapowa!”.

Więcej …
 
Once upon today... in Europe, Krzyżowa 25.08-02.10.2017 r.

Od 25 września do 2 października w Krzyżowej odbywa się pierwsza część naszego projektu „Once upon today... in Europe”. Tematem treningu, skierowanego do osób pracujących z młodzieżą w Estonii, Niemczech, Mołdawii, Polsce, Rumunii i Ukrainie, są historyczne narracje na temat Europy.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i wypracowanie nowych metod pracy z młodzieżą w tym obszarze tematycznym.

Więcej …

galeria