||OSTATNIE WOLNE MIEJSCA|| Szkoła zimowa „Odwaga i odpowiedzialność: europejskie doświadczenie oporu. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego” - Krzyżowa, 5-9.03.2018 Drukuj

Zbliża się termin zamknięcia rekrutacji do SZKOŁY ZIMOWEJ W KRZYŻOWEJ! Czekamy na ostatnie zgłoszenia!

Akademia Europejska Fundacji „Krzyżowa” zaprasza studentów ostatnich lat oraz doktorantów, zainteresowanych tematami pojednania, polsko-niemieckich relacji oraz problemami stojącymi przed współczesną Europą, na szkołę zimową „Odwaga i odpowiedzialność: europejskie doświadczenie oporu. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego”. Spotkanie odbędzie się w dniach 5 – 9 marca 2018 r. w Krzyżowej. Organizatorami szkoły zimowej są: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Kreisau Initiative e.V. oraz Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki.

Podczas pięciodniowego spotkania uczestnicy wezmą udział w warsztatach, dyskusjach oraz wykładach prowadzonych przez polskich oraz niemieckich naukowców. Program zajęć ma prowadzić do podjęcia wspólnej refleksji nad kondycją współczesnej Europy oraz działaniami, pozwalającymi na wspieranie postaw odpowiedzialności obywatelskiej, budowania społeczeństwa obywatelskiego i kultury dialogu.

Patronat merytoryczny nad projektem objęli prof. Hans Henning Hahn oraz prof. Antoni Dudek. Udział w nim zadeklarowali zaś prof. Andrzej Chwalba, dr Łukasz Kamiński, Basil Kerski, dr Marek Prawda i dr Paweł Kowal.

Językiem warsztatów jest język angielski.

Uczestnictwo w szkole zimowej jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają noclegi oraz pełne wyżywienie.

Profil uczestników:

  • studenci ostatnich lat studiów oraz studenci studiów doktoranckich
  • zainteresowanie tematami współczesnymi problemami Europy, oporu wobec dyktatury oraz relacji polsko-niemieckich
  • preferowana aktywność na polu naukowym oraz w NGO, doświadczenie w projektach międzynarodowych
  • wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z listem motywacyjnym oraz krótkim biogramem na adres: tomasz.skonieczny@krzyzowa.org.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 II 2018 roku.