newsletter
Pl
De 
Podziękowania dla Rafała Borkowskiego od Rady Fundacji PDF Drukuj Email

Z końcem 2017 roku swoją pracę w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zakończył Rafał Borkowski, dotychczasowy prezes zarządu. Rafał Borkowski związany był z Krzyżową od początku, najpierw jako wolontariusz i członek wrocławskiego KIK-u przy przygotowaniu Mszy Pojednania w 1989 roku, potem jako uczestnik obozów letnich w roli trenera, później angażował się społecznie w Komisji Obozowej, a w 1996 roku został wybrany do Rady Fundacji i (pracującego również społecznie) Zarządu.

Od 1 stycznia 2000 roku został zatrudniony jako etatowy pracownik Fundacji. Początkowo jako dyrektor ds. programowych, a od 2004 roku jako dyrektor zarządzający, a później członek Zarządu i jego prezes. W tym czasie, we współpracy z wieloma osobami, wyprowadził Fundację z jej największego kryzysu finansowego i przyczynił się do jej profesjonalnego i stabilnego działania oraz uczynił Krzyżową bardziej rozpoznawalną na Dolnym Śląsku, w Polsce i Niemczech.

W imieniu Rady Fundacji dziękujemy Rafałowi Borkowskiemu za jego nieocenione zaangażowanie na rzecz Fundacji „Krzyżowa”, a tym samym na rzecz pogłębienia europejskiego dialogu, przede wszystkim polsko-niemieckiego. Spotkania młodych Europejczyków w Krzyżowej były dla niego tak samo ważne jak edukacja obywatelska i historyczna. Rafał Borkowski odpowiedzialnie dbał o Fundację w każdym wymiarze – od pielęgnowania jej duchowej spuścizny przez zbudowanie profesjonalnego zespołu po opiekę nad kompleksem budynków wymagających ciągłego remontu. To wszystko wydaje się nam dzisiaj takie oczywiste, a jeszcze 10 lat temu powodzenie tych działań było wielką niewiadomą. Rafał Borkowski napisał ważny rozdział w historii Krzyżowej.

Po wielu latach pracy na rzecz Krzyżowej Rafał Borkowski podjął nowe wyzwania zawodowe. Życzymy mu na nowym polu wiele sukcesów.

Prof. dr hab. Waldemar Czachur i Ole Jantschek
Przewodniczący Rady Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego