Szkoła zimowa w Krzyżowej: „Odwaga i odpowiedzialność: europejskie doświadczenie oporu. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego” – 5-9 marca 2018 Drukuj

Szkoła zimowa Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, pod tytułem „Odwaga i odpowiedzialność: europejskie doświadczenie oporu. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego”, była międzynarodowym, multidyscyplinarnym projektem adresowanym do studentów ostatnich lat oraz doktorantów z Polski oraz Niemiec.

Celem projektu było podjęcie wspólnej refleksji nad kondycją współczesnej Europy oraz działaniami pozwalającymi na wspieranie postaw odpowiedzialności obywatelskiej, budowania społeczeństwa obywatelskiego i kultury dialogu.

Program szkoły składał się z części wykładowej, podczas której wybitni naukowcy oraz uznani eksperci, reprezentujący różne dyscypliny nauki, przedstawiali zagadnienia o kluczowym znaczenia dla współczesnej Europy, oraz części o charakterze warsztatowym.

Warsztaty odbywały się w dwóch formułach. W trakcie formuły „open space” uczestnicy prezentowali wybrane zagadnienia, odzwierciedlające ich osobiste / środowiskowe zainteresowania naukowe lub też przedstawiać będą najistotniejsze wnioski na temat współcześnie toczących się dyskusji narodowych lub ogólnoeuropejskich. Natomiast podczas warsztatów panelowych uczestnicy byli zachęcani do zapoznania się z wybranymi tekstami, a następnie poddania krytycznej analizie niektóre ze współczesnych diagnoz oraz tez badaczy, intelektualistów i polityków.


Wykłady oraz dyskusje, które towarzyszyły projektowi, miały charakter otwarty.

Program wykładów w ramach Szkoły zimowej:

  • PONIEDZIAŁEK, godz. 19:00-21:00 „Sto lat po Wielkiej Wojnie. Żmudny proces demokratyzacji Europy po upadku ancien regime”

Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Chwalba – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny znawca XIX wieku oraz I wojny światowej, autor licznych książek i podręczników akademickich.

  • WTOREK 09:00-11:00 „Krzyżowa jako przykład obywatelskiej odpowiedzialności i odwagi (od Kręgu z Krzyżowej do Mszy Pojednania)”

Wykład wygłosi dr Robert Żurek – Członek Zarządu oraz dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”, były z-ca dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu w latach 2013-2016.

  • WTOREK 15:00-17:00 „Pojednanie polsko-niemieckie jako przykład niepaństwowego dialogu społeczeństwa obywatelskiego”

Wykład wygłosi Stephan Erb – dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, od wielu lat związany z działalnością edukacyjną i współpracą polsko-niemiecką, w latach 1994-1998 edukator w MDSM Krzyżowa.

  • ŚRODA 09:00-11:00 „Europejski duch oporu i współpracy. Opór w krajach bloku wschodniego i transgraniczna współpraca opozycjonistów”

Wykład wygłosi dr Łukasz Kamiński – wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Instytut Pamięci Narodowej w latach 2011-2016, znawca tematyki demokratycznej opozycji antykomunistycznej w krajach bloku wschodniego.

  • ŚRODA 14:00-16:00 „Europejski duch obywatelskiej odpowiedzialności – studiów przypadków Europy Zachodniej”

Wykład wygłosi prof. dr hab. Klaus Ziemer – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie w latach 1998-2008, ekspert w kwestii relacji polsko-niemieckich oraz systemów politycznych.

  • CZWARTEK 09:00-11:00 „Kryzys Europy czy kryzys wartości?” 

Dialog Obywatelski z panią Natalią Szczucką – dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

  • CZWARTEK 14:00-16:00 „Europa jako utopijny projekt. Dlaczego warto wsłuchać się w konstruktywną krytykę sceptyków” 

Wykład wygłosi dr Paweł Kowal – wykładowca Instytut Studiów Politycznych PAN, współtwórca koncepcji Muzeum Powstania Warszawskiego, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2006-2007, europarlamentarzysta, aktywny komentator polityki zagranicznej, żywo zaangażowany w dialog polsko-ukraiński.

  • PIĄTEK 09:00-11:00 „Ojczyzna europejska – współczesne wyzwania stojące przed nami”

Wykład wygłosi prof. dr hab. Antoni Dudek – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2011-2016, znawca historii XX wieku oraz jeden z wybitniejszych politologów i komentatorów wydarzeń politycznych w Polsce.

Wykłady będą odbywać się w sali balowej w Pałacu.

Szczegółowy program Szkoły zimowej do pobrania poniżej.

Program szkoły zimowej  Download


Koordynator: dr Tomasz Skonieczny - specjalista ds. projektów europejskich w Akademii Europejskiej

Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki./ Gefördert aus Mitteln der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung.