newsletter
Pl
De 
Wspólna droga, wspólny duch - spotkanie autorskie z dr Annemarie Franke - Warszawa, 22.03.2018 PDF Drukuj Email

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dom Spotkań z Historią oraz Krzyżowa Forum zapraszają na spotkanie z dr Annemarie Franke, autorką książki „Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja »Krzyżowa« dla Porozumienia Europejskiego 1989-1998".

Spotkanie połączone z dyskusją odbędzie się 22 marca 2018 o godz. 18.00 w Domu Spotkań z Historią (Karowa 20, Warszawa).

Rozmowę z autorką poprowadzi prof. Waldemar Czachur (Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego).

Obraz przekazania sobie znaku pokoju podczas Mszy Pojednania przez kanclerza Kohla i premiera Mazowieckiego 12.11.1989 r. w Krzyżowej stał się ikoną nowego rozdziału w stosunkach polsko-niemieckich. Sama Krzyżowa, w latach 1942-1943 miejsce spotkań niemieckich opozycjonistów antyhitlerowskich, zwanych „Kręgiem z Krzyżowej”, przeżyła na początku lat 90 XX wieku niespotykaną przemianę od „poniemieckiego“ majątku ziemskiego, przeobrażonego po wojnie w PGR do Fundacji „Krzyżowa“, działającej na rzecz porozumienia europejskiego. Właśnie ta organizacja, jej geneza, ojcowie założyciele m.in. z Polski i Niemiec i ich motywacje znalazły się w centrum zainteresowania autorki.

Książka „Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja »Krzyżowa« dla Porozumienia Europejskiego 1989-1998” ukazała się w serii wydawniczej CSNE Dissertationes Instituti Brandtiana Wratislaviensis selectae jako Vol. IV, wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017.

dr Annemarie Franke – obroniła doktorat w 2015 r. na Instytucie Historycznym UWr pod opieką prof. Krzysztofa Ruchniewicza. W latach 2001-2012 była związana zawodowo z Fundacją „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego.

prof. UW dr hab. Waldemar Czachur – Instytut Germanistyki UW, współautor wystawy „Odwaga i Pojednania” o pojednaniu polsko-niemieckim w Krzyżowej, od 2008 r. społecznie aktywny w gremiach Fundacji „Krzyżowa”, a od 2017 przewodniczy jej Rady.