newsletter
Pl
De 
„Get involved!” - szkolenie dla osób zainteresowanych dołączeniem do bazy trenerów – Krzyżowa, 24-29 marca 2018 PDF Drukuj Email

W dniach 24-29 marca w Krzyżowej odbyło się pierwsze z zaplanowanych szkoleń w ramach projektu „Get involved!”. Spotkanie było obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu. Dzięki niemu uczestnicy poznali podstawowe cele oraz zasady organizacji międzynarodowych spotkań młodzieży. Zapoznali się również z podstawami edukacji pozaformalnej oraz zagadnieniami: grup docelowych, postaw pedagogicznych, procesów w grupie oraz podstawami metodologicznymi.

Kolejnym krokiem w projekcie jest udział w serii szkoleń specjalistycznych w ramach zaproponowanych modułów.

Opis projektu

„Get involved!” to seria modułów szkoleniowych dla osób zainteresowanych dołączeniem do bazy trenerów trzech międzynarodowych organizacji: stowarzyszenia Kreisau-Initiative (Niemcy), Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Polska) oraz stowarzyszenia Zamek Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań. Instytucje te specjalizują się w prowadzeniu projektów międzynarodowych, których główną grupą docelową jest młodzież. Oferta tego projektu szkoleniowego skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w zakresie koordynowania, prowadzenia oraz tłumaczenia projektów międzynarodowych.

Projekt „Get involved!” składa się z dziesięciu modułów (szkolenie podstawowe, 8 modułów specjalistycznych, spotkanie podsumowujące). Zgłoszenie do udziału w projekcie zakłada obowiązkową obecność na szkoleniu podstawowym, przynajmniej jednym module specjalistycznym oraz na spotkaniu podsumowującym. Rozpiskę konkretnych modułów wraz z datami znajdą Państwo na dole tego tekstu.

Podczas szkolenia podstawowego poruszane będą następujące zagadnienia: podstawowa wiedza nt. międzynarodowych spotkań młodzieży (cele spotkań, struktura, fazy dynamiki grupowej), charakterystyka grup docelowych, podstawy edukacji pozaformalnej, podstawy metodyczne: aspekt poznawania się i integracji grupy, wielojęzyczność podczas projektów, dawanie feedbacku, przeprowadzanie ewaluacji projektów, historia Krzyżowej.

Moduły specjalistyczne służą zdobyciu wyspecjalizowanej wiedzy i kompetencji w różnych dziedzinach wedle zainteresowań przyszłych/aktualnych trenerów. Każdy z uczestników będzie mógł wybrać sobie jeden lub nawet kilka modułów w tematyce, w której będzie chciał się doszkolić. Do uczestnictwa w tych modułach będą również zaproszeni trenerzy, pośrednicy językowi (tłumacze) i koordynatorzy projektów, którzy współpracują z partnerami projektu już od dłuższego czasu.

Ponadto na zakończenie projektu zaplanowane jest tzw. spotkanie podsumowujące, podczas którego spotkają się nowi i bardziej doświadczeni trenerzy. W ten sposób powstanie przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie prowadzania międzynarodowych projektów młodzieży. Po zakończeniu udziału w projekcie wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń.

W celu zebrania doświadczeń w kontekście przyszłej pracy trenerskiej w trakcie trwania projektu „Get involved!” będzie istniała możliwość odbycia hospitacji podczas projektów międzynarodowych.

Moduły specjalistyczne:

 • MODUŁ II: Inkluzja i metody edukacji inkluzywnej (tzw. pedagogika włączająca)

19.-22.04.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

 • MODUŁ III: Promocja zagadnień partycypacji i demokracji w projektach międzynarodowych

7.-10.05.2018 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

 • MODUŁ IV: Metody pracy antydyskryminacyjnej

27.-30.08.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

 • MODUŁ V: Edukacja globalna

27.-30.10.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

 • MODUŁ VI: Metoda BETZAVTA – nauczanie o demokracji, tolerancji i prawach człowieka

19.-22.11.2018 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

 • MODUŁ VII: Kształcenie zawodowe młodzieży podczas międzynarodowych spotkań młodzieży

13.-16.12.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

 • MODUŁ VIII: Różne perspektywy narracji historycznej

24.-27.01.2019 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

 • MODUŁ IX: Komunikacja i język w międzynarodowych projektach edukacyjnych

21.-24.02.2019 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

 • MODUŁ X Spotkanie podsumowujące (obowiązkowe)

28.-31.03.2019 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)


GALERIA ZDJĘĆ

 

Partnerzy projektu:

 • Kreisau-Initiative (www.kreisau.de)
 • Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (www.krzyzowa.org.pl)
 • Zamek Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (www.schloss-trebnitz.de)

Osoba do kontaktu:
Paulina Jaskulska
jaskulska@kreisau.de
Tel. +49 (30) 53 83 63 65

Projekt „Get involved” jest finansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+.