newsletter
Pl
De 
Krzyżowa, newsletter maj 2011
Temat: Krzyżowa, newsletter maj 2011
Data wysyłki: 2011-05-31 08:38:04
Emisja #: 8
Zawarto∂æ:

 


Szanowni Państwo!

Zapraszamy do lektury majowego numeru naszego newslettera. W tym wydaniu znajdą Państwo informacje o kolejnej edycji projektu „Budujemy mosty”. Co łączy Freyę von Moltke i rowery? Na to pytanie odpowie Tomasz Antolik, uczestnik polsko-niemieckiego projektu „Śladami Freyi von Moltke”.
W zakładce „Zapowiedzi i ogłoszenia” znajdą Państwo informacje na temat podróży studyjnej Fundacji Freyi von Moltke-Stiftung dla Nowej Krzyżowej, podczas której odbędą się obchody uroczystości poświęcone 100. rocznicy urodzin Freyi von Moltke. Przedstawiamy również ekologiczny projekt w Krzyżowej pt. „Uniwersytet w podróży” oraz terminy projektów w czerwcu.

Miłej lektury!
Marta Żmigrodzka-Koziejko


W tym numerze:

1. Budujemy mosty poprzez świat przyrody
2. Głos uczestnika projektu rowerowego „Z Krzyżową na szlak – Śladami Freyi von Moltke”
3. Zapowiedzi i ogłoszenia


1.


Już po raz szósty do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zawitała grupa pełno- i niepełnosprawnej młodzieży w wieku 15-30 lat z Polski, Niemiec, Czech i Austrii, by wspólnie wziąć udział w projekcie „Budujemy mosty”. Tym razem uczestnicy spotkania poświęcili swoją uwagę tematyce świata przyrody. Głównym ich zadaniem było stworzenie w Krzyżowej tzw. „ścieżki zmysłów”, po której chodzi się boso. Tuż koło „kolorowej tęczy” za „Spichlerzem” młodzi ludzie intensywnie tworzyli kawałek po kawałku poszczególne etapy 60-metrowej ścieżki. W tym celu każdy z nich przywiózł ze swojego kraju materiały potrzebne do jej budowy: kamienie, piasek, torf, drewniane paliki, belki, korę, igły drzew, trzciny, itp. Tuż po rozpoczęciu projektu prace ruszyły pełną parą. Uczestnicy mieli swoje określone zadania: jedni malowali belki, drudzy przycinali pnie, inni kopali ścieżkę czy układali na niej materiał. Nawet deszcze, które podczas projektu dość obficie padały, nie przeszkodziły w przygotowaniach ścieżki i nie zdemotywowały ambitnej młodzieży. Po paru dniach intensywnych działań zaczęła wyłaniać się zachwycająca ścieżka zmysłów, z której korzystać będą mogli wszyscy odwiedzający Krzyżową i uczestnicy innych projektów.

W Polsce ścieżki zmysłów nie są jeszcze bardzo popularne. Nie ma ich dużo i nie są tak różnorodne. Krzyżowską ścieżkę zmysłów tworzyła sama młodzież, bez interwencji specjalistów w tej dziedzinie. Z tego faktu uczestnicy projektu są bardzo dumni!

Organizator projektu: Stowarzyszenie Kreisau-Initiative we współpracy z Fundacją "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.
Wsparcie finansowe: Program Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu”.
Koordynator projektu: Dominik Mosiczuk.


2.


W związku z 100. rocznicą urodzin Freyi von Moltke w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży polska i niemiecka młodzież zajmowała się podczas projektu rowerowego opracowaniem interesującej trasy rowerowej. Trasą tą Freya wraz ze swoją rodziną uciekała w 1945 r. przed Armią Czerwoną z Krzyżowej w Sudety. Tomasz Antolik, jeden z uczestników, podzielił się swoimi wrażeniami.

- Projekt ten jest bardzo udanym przedsięwzięciem. Wszyscy uczestnicy podchodzą do tego z wielkimi ambicjami. Badamy i wytyczamy fascynujące szlaki rowerowe, by w przyszłości mogły z nich korzystać inne osoby i w ten sposób bliżej zapoznawać się z losami Freyi von Moltke. Podczas projektu sami widzimy, jaką trasę musiała ona pokonywać w czasie II wojny światowej, uciekając przed Armią Czerwoną. To nie jest prosta trasa. Teren, po którym przemieszczała się Freya von Moltke jest trudny – są niebezpieczne podjazdy i zjazdy. Wyrażam wielki podziw dla Freyi. Uważam, że bardzo słusznym jest wspominać i upamiętniać ją właśnie w taki sposób, w pełni na to zasługuje. Poza tym w Krzyżowej szczegółowo zapoznajemy się z bogatą historią tego miejsca. Dzięki temu projektowi, ciekawym wykładom i badaniu tej trasy poznajemy to miejsce od tzw. „podszewki”. To jest bardzo interesujące!

Organizator projektu: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego ze wsparciem finansowym Federalnego Ministerstwa do spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży RFN.
Koordynator projektu: Elżbieta Kosek.


3.

Podróż studyjna Fundacji Freyi von Moltke-Stiftung dla Nowej Krzyżowej i obchody 100. rocznicy urodzin Freyi von Moltke.


Podróż studyjna Fundacji Freya von Moltke-Stiftung
dla Nowej Krzyżowej 2010.
© Freya von Moltke-Stiftung.

Od lewej: Carl von Stechow, Helmuth Caspar von Moltke i Alexander Wendland.

W dniach 02.-05.06.2011 w Krzyżowej będzie miał miejsce coroczny zjazd zainteresowanych i fundatorów zainicjowany przez Fundację Freyi von Moltke-Stiftung dla Nowej Krzyżowej. Tradycyjnie Krzyżową odwiedzi również najstarszy syn Helmutha Jamesa von Moltke, Helmuth Caspar von Moltke. W ramach podróży studyjnej 3 czerwca odbędzie się uroczystość poświęcona 100. rocznicy urodzin jego matki, Freyi von Moltke. Podczas tej uroczystości będzie miała miejsce rozmowa z Helmuthem Casparem von Moltke oraz zaprezentowane zostaną fragmenty wyróżnionych prac konkursu literackiego „Freya von Moltke – niezwykła osobowość niezwykłych czasów”, zorganizowanego przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Na zakończenie uroczystości w Alei Czereśniowej w Krzyżowej posadzone zostanie symboliczne drzewko.

Organizator podróży studyjnej: Fundacja Freya von Moltke-Stiftung dla Nowej Krzyżowej.
Organizator uroczystości poświęconej 100. rocznicy urodzin Freyi von Moltke: Gmina Świdnica, Starostwo Powiatowe w Świdnicy i Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.


Uniwersytet w podróży - ekologiczny projekt w Krzyżowej.

W ramach tegorocznych, ekologicznych działań w Krzyżowej w dniach 05-09.06.2011 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbędzie się projekt „Uniwersytet w podróży” z udziałem studentów z kampusu ochrony środowiska z Birkenfeld, tzw. kapmusu „zerowej emisji”. Podczas projektu studenci opracują koncepty, mające na celu rozwój strategii „zerowej emisji” w Krzyżowej, w tym zastosowanie energii odnawialnej, oszczędne zużycie prądu czy optymalizacja oczyszczalni ścieków. Na podstawie swoich badań opracują koncept rozwoju Centrum Energii Odnawialnej w Krzyżowej.

Organizator projektu: Institut für angewandtes Stoffstrommanagement, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.


Projekty w czerwcu:

07.06.2011 - Koncert uczniów klasy gitary Grzegorza Wierzby.

16.-22.06.2011 – Budowanie mostów: przygoda. Spotkanie młodzieży z cyklu międzynarodowych wymian inkluzywnych.

17.-19.06.2011 – Symulacja: Zmieniamy klimat Europy. Seminarium szkoleniowe dla nauczycieli i multiplikatorów.

27.06. - 06.07.2011 – My, dzieci Europy! Warsztaty artystyczne dla dzieci.


Więcej informacji na: www.krzyzowa.org.pl


------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

marta żmigrodzka-koziejko
fundacja "krzyżowa" dla porozumienia europejskiego
stiftung kreisau für europäische verständigung

krzyżowa 7
58-112 grodziszcze, polska
tel: +48 (74) 85 00 135
fax: +48 (74) 85 00 305
e-mail: marta.zmigrodzka@krzyzowa.org.pl
www.krzyzowa.org.pl