newsletter
Pl
De 
Krzyżowa, newsletter październik 2010
Temat: Krzyżowa, newsletter październik 2010
Data wysyłki: 2010-10-27 11:26:37
Emisja #: 2
Zawarto∂æ:

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do lektury naszego kolejnego newslettera. W tym wydaniu informujemy Państwa o ważnych wydarzeniach z września i października br. W zakładce „Zapowiedzi i ogłoszenia” dowiedzą się Państwo o planowanych projektach na miesiąc listopad, w tym o naborze uczestników do poszczególnych projektów.
Miłej lektury!                                                              

Marta Żmigrodzka-Koziejko

W tym numerze:

1.Z historią na ty - wydarzenia z września 

2.Aktualne projekty – październik

3.Głosy uczestników projektów

4. Zapowiedzi i ogłoszenia

 Jesień w Krzyżowej


1.


Podróż studyjna Fundacji Freya von Moltke Stiftung dla Nowej Krzyżowej

W minionym miesiącu fundatorzy i zainteresowani mieli możliwość osobiście poznać tętniące życiem miejsce i działalność Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Obok rozmów z pracownikami i zwiedzania Krzyżowej jednym z głównych punktów programu była rozmowa z Helmuthem Casparem von Moltke, najstarszym synem Helmutha James von Moltke. W milej i spokojnej atmosferze, jaką daje Dom na Wzgórzu, Helmuth Caspar von Moltke wspominał dawne dzieje i swoje dzieciństwo w Krzyżowej oraz snuł wizje przyszłości Krzyżowej odpowiadając na pytania tym razem młodych uczestników zjazdu. Podczas końcowej dyskusji z uczestnikami spotkania na pytanie, czego życzył by sobie i innym za 50 lat, odpowiedział: „żeby podróż studyjna nadal się odbywała!”.

Zjazd zainicjowany był przez Fundację Freyi von Moltke dla Nowej Krzyżowej.
W roku 2011 podróż planowana jest na czerwiec. Zgłoszenia prosimy kierować do biura Fundacji Freya von Moltke Stiftung dla Nowej Krzyżowej: www.fvmst.de                                


Podróż studyjna Fundacji Freya von Moltke dla Nowej Krzyżowej
© Matthias von Hülsen / Freya von Moltke-Stiftung

Od lewej: Carl von Stechow, Helmuth Caspar von Moltke i Alexander Wendland.

      
                                                                                       


Akademia na granicy

W dniach 29.09.-03.10.2010 po raz pierwszy w Krzyżowej miejsce miało międzynarodowe seminarium zainicjowane przez Akademię na Granicy: „Przeobrażając i integrując ciemne strony – pojednanie w Europie“, w którym udział wzięło 13 uczestników z Niemiec, Austrii oraz Polski.
W miejscach napawanych historią, w Domu na Wzgórzu oraz w Pałacu, uczestnicy spotkania wysłuchiwali wykładów, które stanowiły wprowadzenie do aktywnej dyskusji na temat polsko-niemieckiego pojednania i jego etapów czy napiętych stosunków w dialogu. Na podstawie historii Kręgu z Krzyżowej podkreślano znaczącą rolę dialogu, pojednania i demokratycznego myślenia. Ciekawym wstępem do codziennych dyskusji stanowiły spacery medytacyjne o bladym świcie na Wzgórze Cmentarne, podczas których uczestnicy w ciszy zagłębiali się w tematykę pojednania.
W ramach spotkań uczestnicy odwiedzili polskich i niemieckich świadków czasu przeprowadzając rozmowy na temat ich przeżyć i doświadczeń w procesie polsko-niemieckiego pojednania na ziemiach polskich po drugiej wojnie światowej.

Kolejne spotkanie Akademii na Granicy zaplanowane jest na przyszły rok

Organizator projektu: Akademia na Granicy, Kreisau-Initiative Berlin e. V. oraz Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
Informacje o partnerze „Akademia na Granicy” na: www.akademie-an-der-grenze.net

Akademia na granicy w Krzyżowej

2.

Młodzi dziennikarze w trasie

W dniach 2.-11.10.2010 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyły się warsztaty dla młodych dziennikarzy w wieku 16-20 lat z Niemiec, Polski i Białorusi. Było to pierwsze z trzech spotkań z cyklu "Spotlight on Human Rights - Young Journalists on Tour".
Uczestnicy w trójnarodowych grupach pod bacznym okiem dziennikarzy poznawali w języku angielskim tajniki gatunków dziennikarskich z zakresu portretu, feature – sprawozdania reportażowego oraz wywiadu. Urozmaiceniem warsztatów był dwudniowy wyjazd grupy młodych dziennikarzy do Drezna/Niemcy, podczas którego mieli okazję swoją zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. W Dreźnie przeprowadzali wywiady na temat praw człowieka z młodymi ludźmi oraz osobami duchownymi. Artykuły uczestników wraz ze zdjęciami z wyjazdów zostaną opublikowane na specjalnej stronie internetowej. Ze sprawozdań i zdjęć powstanie gazetka „Spotlight”.

Informacje na: www.kreisau.de
Organizator projektu: Kreisau-Initiative Berlin e.V., Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.


„O historii inaczej...” konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dniach 15-16.10.2010 w Krzyżowej w ramach projektu edukacyjnego „O historii inaczej - interdyscyplinarne warsztaty humanistyczne dla młodzieży szkolnej” zorganizowana została konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na której organizatorzy programu podsumowali tegoroczny przebieg projektu i zaprezentowali nową ofertę warsztatową, w tym przykładowe koncepty i tematy zajęć, na nadchodzący sezon 2010/2011. Podczas spotkania uczestnicy dzieli się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z projektu. Jednogłośnie stwierdzili, że oprócz bogatej historii Krzyżowej, która może być przekazana uczniom na miejscu, na „żywo” w sposób praktyczny, teren Krzyżowej można również dobrze wykorzystać do przeprowadzania lekcji biologii czy wiedzy o społeczeństwie i co najważniejsze: bez uciążliwych ograniczeń jakim w szkole jest dzwonek na przerwę.

Organizator projektu: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
Projekt wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Dolnośląskie Forum Polityczne

W dniach 28.-30.10.2010. w Krzyżowej miejsce ma spotkanie Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego. Tegorocznym hasłem edycji jest „Technika i technologia – impulsy rozwojowe”. Podczas dyskusji z udziałem m. in. Matthiasa Platzka (Premier Brandenburgii), Danuty Hübner (Poseł Parlamentu Europejskiego), Prof. Mariana Nogi (ekonomista), Roberta Gwiazdowskiego (ekspert Centrum im. Adama Smitha). Szczególna uwaga poświęcona zostanie kryzysowi gospodarczemu jak i kierunkom rozwoju zjednoczonej Europy, w tym roli techniki i technologii.

Patronat forum: prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk.


3.

Piosenki Pokoleń

Trzy pokolenia, dwa państwa i jedna muzyka: Jazz w czasach NRD i Polski Ludowej. Pod takim mottem przebiegał w październiku tegoroczny projekt „Piosenki pokoleń” w Krzyżowej, na którym spotkali się przedstawiciele trzech generacji z Polski i Niemiec. Uczestnicy spotkania poznawali historię jazzu i dyskutowali o jego znaczeniu w życiu politycznym i swoim chętnie dzieląc się przy tym swoimi spostrzeżeniami:

-Dla mnie muzyka odgrywała i odgrywa bardzo dużą rolę. W różnych fazach mojego życia jazz miał dla mnie inne znaczenie, raz oznaczał dla mnie smutek, raz radość. Dzięki temu spotkaniu mogę otwarcie wymienić się z innymi uczestnikami swoimi poglądami na temat znaczenia jazzu i związane z nim emocjami. Tutaj wszyscy możemy przezwyciężyć stereotypy związane z młodą generacją i jej podejściem do muzyki, do jazzu, w dzisiejszych czasach i w przeszłości, za żelazną kurtyną - opowiada Detlev Bachmann, jeden z niemieckich uczestników projektu.

-Każdy inaczej odbiera muzykę, a przede wszystkim jazz. Tutaj jednak nie ma granic. Tutaj budujemy nową przyszłość z jazzem i z różnymi generacjami, tutaj przezwyciężamy różnice pokoleń, właśnie na przykładzie jazzu - mówi Włodzimierz Leś, polski uczestnik.

-Muzyka tak naprawdę zawsze łączyła ludzi. Możemy nie znać języka, ale się rozumiemy. Podczas spotkań przypominam sobie moje życie, są wielkie emocje, czujemy wolność i czujemy, że muzyka na prawdę łączy ludzi. I może nie mam talentu muzycznego, ale to spotkanie jest dla mnie pięknym i miłym przeżyciem - dodaje Jadwiga Kubik z Polski.

Sam organizator projektu, Michael Teffel z Inicjatywy-Krzyżowa z Berlina, podsumowuje projekt:

-Jazz to temat dla młodej i starszej generacji i to właśnie on zbliża ludzi i pozwala na wymianę poglądów, dyskusję, odkrywanie różnic i podobieństw właśnie w pojmowaniu jazzu w obecnych czasach oraz w czasach NRD i Polski Ludowej. Dyskryminacja zawsze odgrywa dla mnie dużą rolę, mam na myśli to, iż ważna jest praca nad rozpoznawaniem różnic oraz wspólnych cech. Pracujemy nad tematem dyskryminacji w świetle muzyki i spotkań.

Organizator projektu: Kreisau-Initiative Berlin e.V.
Projekt wspierany jest przez „Akcja człowiek”.


4.

Podróże przez krajobraz. Są jeszcze wolne miejsca!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie z cyklu Forum Dialog: „Podróże przez krajobraz”, który przeprowadzony zostanie w listopadzie w Międzynarodowym Domu Spotkań z Młodzieżą. 24 uczestników z Polski i Niemiec w wieku 16-25 lat interesujących się ogrodnictwem i pielęgnacją zieleni, zajmować się będzie przez tydzień tematem architektury krajobrazu niemieckiego i polskiego w aspekcie historii i tradycji.

Są jeszcze wolne miejsca dla uczestników z Niemiec!

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Renatą Grycz (renata@krzyzowa.org.pl)

 

Krzyżowa goes EDUcatching. Są jeszcze wolne miejsca!

Poszukujemy uczestników z Niemiec do projektu „Krzyżowa goes EDUcatching”, który odbędzie się w dniach 25.11. - 30.11.2010. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Podczas projektu 20 polskich i niemieckich uczniów w wieku 16-20 lat ze szkół średnich o profilu turystycznym, technicznym lub medialnym będzie odkrywać zakątki i historię Krzyżowej oraz rejonu posługując się przy tym po raz pierwszy technologią GPS'u. Podczas tzw. nietradycyjnych podchodów ma powstać trasa edukacyjna, która wykorzystywana będzie również podczas pobytów innych grup w Krzyżowej, w tym grup dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami.

Wszelkich informacji udziela Elli Kosek (elli@krzyzowa.org.pl)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

marta żmigrodzka-koziejko
fundacja krzyżowa dla porozumienia europejskiego
stiftung kreisau für europäische verständigung

krzyżowa 7
58-112 grodziszcze, polska
tel: +48 (74) 85 00 124
fax: +48 (74) 85 00 305
E-Mail: marta.zmigrodzka@krzyzowa.org.pl
www.krzyzowa.org.pl