newsletter
Pl
De



 
Krzyżowa, newsletter styczeń 2011
Temat: Krzyżowa, newsletter styczeń 2011
Data wysyłki: 2011-01-31 13:52:55
Emisja #: 4
Zawarto∂æ:


Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury naszego styczniowego newslettera. W tym wydaniu opisujemy konferencję „Różnorodność - droga do przewagi konkurencyjnej organizacji i regionu”. W wywiadzie newslettera trenerka biznesu, pani Michalina Konkel z firmy „etta”, przedstawia korzyści jakie niesie ze sobą uczestnictwo w tej konferencji.
W zakładce „Zapowiedzi i ogłoszenia” znajdziecie Państwo terminy projektów odbywających się w lutym.
Miłej lektury!

Marta Żmigrodzka-Koziejko 



W tym numerze:

1.Zainwestuj w różnorodność – styczeń 2011

2.Głos trenerki

3.Zapowiedzi i ogłoszenia: Terminy projektów – luty 2011

4.Przekaż 1% podatku dochodowego na Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego



Konferencja:
Różnorodność - droga do przewagi konkurencyjnej organizacji i regionu.

Trenerka Monika Chutnik

1.

Ukazanie specyfiki zarządzania różnorodnością (diversity management), czyli formy zarządzania firmą i pracownikami w różnym wieku i różnej płci, narodowości, stopniu niepełnosprawności oraz wykształcenia stanowiły główną tematykę konferencji „Różnorodność - droga do przewagi konkurencyjnej organizacji i regionu” organizowanej w Krzyżowej w ramach projektu „Zainwestuj w różnorodność”.
Podczas trzydniowego spotkania trenerzy wraz z uczestnikami poświęcili szczególną uwagę obszarom zarządzania różnorodnością w Polsce. Analizowali sposoby skutecznego wdrażania polityki zarządzania różnorodnością z pomocą funduszy unijnych. Starali się również ukazać, jak najefektywniej zarządzać wiekiem i zaakceptować różnice kulturowe w celu lepszej współpracy. Wyszczególniali m. in. tematykę rasy, wyznania, pochodzenia czy orientacji seksualnej.

Diversity management, jak podkreślili trenerzy, znane jest w mediach masowych w Polsce dopiero od 2006 roku. Według ekspertów innowacja zarządzania pozwala na zmianę sposobu myślenia i kierowania przedsiębiorstwem w celu zwiększenia wydajności organizacji. Tu zaakcentowano konieczność przeciwstawienie się tradycyjnemu sposobowi zarządzania. Jako przykład posłużyło zagadnienie usuwania osób starszych czy niepełnosprawnych z miejsc pracy.
Po obszernych dyskusjach i warsztatach uczestnicy jednogłośnie uznali, że różnorodność to proces, podczas którego muszą być przeprowadzone liczne rozmowy i konsultacje, by budować świadomość czy polityczną poprawność.
Na konferencji ukazane zostały przez trenerów przykłady dobrej praktyki firm, które wzorowo wdrożyły politykę różnorodności.

Organizacja projektu: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Zainwestuj w różnorodność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


2.

Co wnosi konferencja „Różnorodność - droga do przewagi konkurencyjnej organizacji i regionu” w życie i w pracę menadżerów oraz kadry
zarządzającej – wypowiedź Michaliny Konkel, trenerki biznesu firmy „etta” i trenerki w projekcie „Zainwestuj w różnorodność”.

- Udział w konferencji daje uczestnikom szansę porozmawiać na ten obszerny a jakże jeszcze niektórym mało znany temat różnorodność. Stanowi on w dalszym ciągu novum jeśli chodzi o zarządzanie firmą czy organizacją w naszym kraju. W związku z tym, zmiany w tym obszarze mogą napotykać pewien opór. Opór przed wprowadzaniem nowej polityki w firmie, nowymi zasadami czy procedurami. Na konferencji staramy się stworzyć platformę do wymiany dobrych praktyk, by uczestnicy zobaczyli, jakie korzyści z zainwestowania w różnorodność mogą mieć ich przedsiębiorstwa i oni sami. Spotkanie z profesjonalistami w gronie ludzi zainteresowanych tą tematyką daje szansę uczestnikom zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Uczestnicy nawiązują tutaj kontakty, krok po kroku razem analizując korzyści płynące z "różnorodności", równocześnie się przy tym wspierając. Ponadto mobilizuje do przemyślenia kwestii wdrożenia polityki różnorodności we własnych firmach. Jak wspomniałam, temat ten w Polsce jest nowy, odbiega od dotychczasowych zwyczajów i zdarza się, że przedsiębiorcy nie widzą potrzeby, by zajmować się tą tematyką. Często nie wiedzą jak wdrażać projekty związane z zarządzaniem różnorodnością. Konferencja stawia więc pewne wyzwanie przed uczestnikami. Ja osobiście chcę pokazać podczas mojego treningu, dlaczego warto jest uczestniczyć w dyskusjach i szkoleniach na temat różnorodności. Dzięki temu ludzie zaczynają pewniej podchodzić do tematu różnorodności, stają się bardziej otwarci i często rewidują swoją postawę. Zaczynają się zastanawiać, co dla nich jest ważne i zauważają, że każdy z nas jest różnorodny, ma inne potrzeby i motywacje. A to jak najbardziej wpływa na rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozwój jego pracowników.


3.

Projekty w lutym:

10.02.2011        -  Otwarcie wystawy w Pałacu: "Żydowski Dzierżoniów - Jewish Rychbach - Jüdisches Reichenbach 1945-1948"

10.-13.02.2011 -  Szkolenie na multiplikatorów i trenerów gry symulacyjnej „Europejski klimat się zmieni”

14.-18.02.2011 -  Interaktywny projekt teatralny dla zainteresowanej polityką młodzieży z Polski i Niemiec:
                               Wolność  bezgraniczna?! – Freiheit grenzenlos?!  -  Są jeszcze wolne miejsca!

25.-27.02.2011 -  Konferencja europejska: InterGenerationes.

Bliższe informacje na: www.krzyzowa.org.pl




4.

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na integracyjne projekty młodzieżowe realizowane przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
Aby przekazać nam 1% należy wypełniając formularz deklaracji podatkowej PIT wpisać w odpowiedniej rubryce:

FUNDACJA KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO

KRS: 0000084948





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

marta żmigrodzka-koziejko
fundacja krzyżowa dla porozumienia europejskiego
stiftung kreisau für europäische verständigung

krzyżowa 7
58-112 grodziszcze, polska
tel: +48 (74) 85 00 124
fax: +48 (74) 85 00 305

E-Mail: marta.zmigrodzka@krzyzowa.org.pl

www.krzyzowa.org.pl