newsletter
Pl
De 
Dom Ogrodnika na ostatniej prostej. Czerwiec 2012. PDF Drukuj Email

Katarzyna Śmiechowicz, praktykantka w Fundacji „Krzyżowa” i studentka Instytutu Stosowanego Zarządzania Przepływem Materiałów (IfaS), kierunek IMAT, już od kilku tygodni codzienne rano ma możliwość dokładnie obserwować prace remontowe w Domu Ogrodnika, który w szybkim tempie przeobraża się w nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej.
Prace zbliżają się ku końcowi, to już tzw. ostatnia prosta, o czym relacjonuje nasza praktykantka.


-Elementem, który szczególnie podkreśla zmiany, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku tygodni, to już działający panel fotowoltaiczny, zainstalowany na zewnątrz budynku. Jest to jeden z elementów hybrydowego systemu wytwarzania energii elektrycznej w Domu Ogrodnika. Jego cechą charakterystyczną jest ruchomy panel, tzw. system nadążny, którego zadaniem jest utrzymanie idealnego położenia modułu fotowoltaicznego względem słońca, co znacznie zwiększa jego wydajność.

Niemniej zauważalną zmianą są zbliżające się ku końcowi prace związane z termomodernizacją budynku, a dokładniej mówiąc z ociepleniem parteru. Duże wrażenie robią również w pełni wyremontowane pomieszczenia wewnątrz Domu Ogrodnika oraz już zainstalowany monitor systemu BEMS (z ang. Building Energy Management System), czyli komputerowego systemu zarządzania energią w budynku, umożliwiający w sposób ciągłe kontrolowanie, pomiar i rejestrację zużycia energii. Dzięki temu systemowi będzie można obserwować różnice pomiędzy bardziej energetycznie efektywnym parterem a konwencjonalnym I piętrem.
Bardzo się cieszę, że moje praktyki odbywam właśnie tu w Krzyżowej, gdzie mogę na żywo obserwować postęp prac nad nowoczesnym Centrum Edukacji Ekologicznej. Mam również nadzieję, że wiedzę praktyczną, którą tutaj nabyłam, uda mi się przelać na papier - czyli w mojej pracy magisterskiej.

Nowość! Zapraszamy na stronę internetową Domu Ogrodnika, na której na bieżąco prezentujemy wyniki pomiarów i dokładnie opisujemy zastosowane technologie.


Projekt „Modernizacja budynku "Dom Ogrodnika" na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego wraz z zakupem wyposażenia” został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz wsparciu Republiki Federalnej Niemiec, reprezentowanej przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) RFN na mocy uchwały Niemieckiego Bundestagu.