newsletter
Pl
De 
Centrum Edukacji Ekologicznej „Dom Ogrodnika”. Lipiec 2012 PDF Drukuj Email

Udało się!
Budowa nowoczesnego Centrum Edukacji Ekologicznej została zakończona. „Dom Ogrodnika” w ciągu kilku miesięcy przeistoczył się w nowoczesny obiekt, który - poza tym że zapewnia schronienie i piękny widok, to jednocześnie jest bardzo inteligentnym budynkiem.

Istotnym elementem struktury Domu Ogrodnika jest to, że poza samą przyjemnością przebywania, można na własnej skórze zaobserwować jak funkcjonują nowoczesne technologie, które zapewniają komfort mieszkania, jednocześnie pozwalając na zaoszczędzenie zasobów finansowych, a co najważniejsze poprzez recykling wody oraz wykorzystanie energii odnawialnych, zaoszczędzenie surowców i redukcję zanieczyszczeń. Wszystkie te elementy, połączone w jednym budynku, pozwolą na prowadzenie warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej, skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Zapraszamy na stronę internetową Domu Ogrodnika, na której na bieżąco prezentujemy wyniki pomiarów i dokładnie opisujemy zastosowane technologie.Projekt „Modernizacja budynku "Dom Ogrodnika" na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego wraz z zakupem wyposażenia” został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz wsparciu Republiki Federalnej Niemiec, reprezentowanej przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) RFN na mocy uchwały Niemieckiego Bundestagu.