newsletter
Pl
De 
Fundacja Krzyżowa PDF Drukuj Email

Fundacja Krzyżowa jest organizacją pożytku publicznego – prowadzi działalność bez nastawienia na osiąganie zysku. Wszystkie przychody służą finansowaniu merytorycznej pracy lub wykorzystywane są na utrzymywanie ośrodka. Działalność Fundacji finansowana jest z dotacji przyznawanych na realizację konkretnych projektów. Rada Nadzorcza i Rada Fundacji pracują społecznie.

Zespół pracowników Fundacji to międzynarodowa grupa doświadczonych specjalistów w dziedzinie komunikacji międzykulturowej.

Statut Fundacji  Download
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2016 rok  Download
Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2016 rok  Download
Załącznik nr 2 do sprawozdania za 2016 rok  Download
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok  Download

ARCHIWUM