newsletter
Pl
De 
Praktyki i wolontariat PDF Drukuj Email

Fundacja Krzyżowa realizuje szereg programów wolontariackich, zarówno jako organizacja goszcząca jak i wysyłająca. 

Od roku 1995 pracę Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży wspiera co roku dwóch wolontariuszy z Niemiec, wysyłanych przez naszą organizację partnerską Pax Christi Aachen.

W ramach programu Wolontariat Europejski EVS (European Voluntary Service) gościmy i wysyłamy wolontariuszy z krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także Ukrainy.

W latach 2005-2009 Fundacja Krzyżowa realizowała program "memoria. Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego". Projekt jest wspierany i finansowany przez niemiecką Fundację "Pamięć, Opowiedzialność i Przyszłość". Młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy pracowali w instytucjach kultury na Dolnym Śląsku. 

W latach 2009 - 2011 Fundacja realizowała program "Wolontariat w służbie zabytkowym kompleksom parkowo-ogrodowym" realizowany wspólnie z Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Brandenburg, w ramach którego 14 wolontariuszy pracowało w czterech kompleksach parkowych przywracając im dawną świetność.

Od 1 sierpnia 2012 do 31 sierpnia 2013 Fundacja realizuje we współpracy z Pax Christi Aachen projekt "Krzyżowa w działaniu / Krzyżowa in Aktion".

Projekt finansowany z programu Młodzież w Działaniu. Wolontariusze z Niemiec przyczyniają się do przybliżenia dzieciom i młodzieży historii Krzyżowej, pobudzania i popierania działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych i jednostek, nawiązując do duchowego dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej oraz działając na rzecz europejskiego porozumienia.

Od września 2011 Fundacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. i prowadzi Międzynarodowy Program Wolontariacki na rzecz Kultury i Edukacji, który współfinansowany jest przez Federalne Ministerstwo do spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży RFN. Wolontariusze pracują w placówkach dla seniorów, młodzieży oraz edukacyjnych i kulturowych.

Ponadto Fundacja w ramach Miejsca Pamięci realizuje program wolontariatu trzeciego wieku. Program przeznaczony jest dla osób starszych, które swój czas, wiedzę i umiejętności, chcą wykorzystać w działaniach na rzecz innych.


 

 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305