newsletter
Pl
De 
Wieś Krzyżowa PDF Drukuj Email

Krzyżowa jest małą wioską położoną między należącymi do Sudetów Górami Sowimi a "świętą górą" Śląska - Sobótką, w województwie dolnośląskim w okolicach Świdnicy. W 2000 roku Krzyżowa obchodziła jubileusz 750 lecia swojego istnienia.

W XIII wieku pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o Krzyżowej. Osadę nazwaną "Crisova" wymieniono wówczas w dokumencie papieskim. Z Wrocławia do Krzyżowej jest około 60 km.
We wsi znajduje się zespół pałacowy wraz z zabudowaniami gospodarczymi i parkiem z pierwszego ćwierćwiecza XVIII wieku, dawny majątek rodziny von Moltke. Do tej pory budynki, które zostały odbudowane w latach 1990–1998, noszą pierwotne nazwy: "Pałac", "Dom Ogrodnika", "Obora", "Pralnia", "Stajnia", "Spichlerz", "Wozownia" etc. Rodzina von Moltke od wielu pokoleń odgrywała znaczącą rolę w historii Niemiec. Najbardziej znanymi postaciami tej rodziny są feldmarszałek Helmuth von Moltke, strateg i zdobywca Paryża oraz Helmuth James von Moltke - jeden z założycieli antyhitlerowskiego "Kręgu z Krzyżowej".

W 1989 roku odbyła się w Krzyżowej historyczna "Msza Pojednania" z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Więcej informacji na ten temat www.mszapojednania.pl

Obecnie teren ośrodka jest wykorzystywany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jako Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. Fundacja jest niezależną polską organizacją pozarządową działającą na rzecz tolerancji, pokoju, porozumienia i przepojonej wzajemnym szacunkiem współpracy wszystkich narodów europejskich.