newsletter
Pl
De 
75. rocznica drugiego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej PDF Drukuj Email


Drugie spotkanie w Krzyżowej

Drugie spotkanie Kręgu z Krzyżowej w rodzinnej posiadłości von Moltków odbyło się wkrótce po pierwszym, bowiem już 16-18 października 1942 roku.

Sukces, jakim w odczuciu członków Kręgu zakończyło się poprzednie spotkanie, sprawił iż z większą śmiałością podjęli się dalszych prac nad stworzeniem programu dla przyszłych, powojennych Niemiec.

Poszerzył się skład zaproszonych do Krzyżowej. Poza kilkoma osobami, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu - Helmuthem Jamesem i Freyą von Moltke, Peterem i Marion Yorck von Wartenburg, Theodorem Steltzerem i Hansem Petersem – pojawili się także nowi, reprezentujący szersze środowisko uczestnicy: teolog Eugen Gerstenmaier, jezuita o. Alfred Delp, ekonomista Horst von Einsiedel oraz członkowie partii socjaldemokratycznej w Niemczech Theodor Haubach i Hermann Maass.

Przede wszystkim, na drugim spotkaniu podjęto się dyskusji o kluczowym znaczeniu dla kształtu przyszłych, ponazistowskich Niemiec, a także nad kwestiami niezwykle niebezpiecznymi w razie dekonspiracji. Przygotowywano bowiem projekty dotyczące odbudowy społeczeństwa obywatelskiego i kształtu ustrojowego państwa oraz gospodarki.

Zagadnienia te nie były przypadkowe. Członkowie Kręgu z Krzyżowej wyciągnęli wnioski z niedawnej przeszłości Niemiec i chcieli w taki sposób zorganizować nowe państwo, aby nigdy więcej nie doszło do rozbicia struktur demokratycznych, osłabienia odpowiedzialności obywatelskiej za kraj oraz potęgującego je, załamania ekonomicznego. Wyraźnie zdawali sobie bowiem sprawę, iż to właśnie te czynniki miały kluczowe znaczenie w dojściu nazistów do władzy.

Drugie spotkanie w Krzyżowej miało przełomowe znaczenie dla dalszych losów tej grupy. Wyraźnie bowiem wyznaczono wówczas dalsze kierunki działań.

Z dzisiejszej perspektywy nie można nie docenić podjętych wówczas starań, aby tak ukształtować społeczeństwo i struktury państwa, żeby nigdy więcej nie doprowadzić do przejęcia władz przez ugrupowania skrajne.

www.krzyzowa.org.pl „Krąg z Krzyżowej”