newsletter
Pl
De 
Nagroda w konkursie Selfie+ 2017, w kategorii Rezultaty Projektu, 2018 PDF Drukuj Email

Projekt ”MigrARTion”, który od 18 do 27 sierpnia odbywał się w Krzyżowej, był związany z kwestią migracji i jej doświadczeniem wyrażanym w różnych dziedzinach artystycznych. Projekt był realizowany przez młodzież polską i ukraińską we współpracy z Fundacją ”Krzyżowa” i ukraińskim NGO „Cultural Geographies”. W projekcie wzięło udział 21 osób z Polski i 19 z Ukrainy.

Uczestnicy projektu ”MigrARTion” pochodzili z różnych regionów, co było głównym powodem ich zainteresowania tematem migracji. Zarówno Polacy jak i Ukraińcy, biorący udział w projekcie, byli mocno zaangażowani w życie kulturalne i społeczne i za pomocą środków artystycznych pragnęli zaprezentować proces migracyjny na terenie Dolnego Śląska. W czasie spotkania młodzież wzięła udział w 3 warsztatach, pracując albo w grupie filmowej, albo graficznej albo ceramicznej. Celem projektu była samodzielna nauka, jak wykorzystywać sztukę do zbadania różnych zagadnień społecznych i stworzyć oryginalne dzieła sztuki, które zostaną wystawione w Krzyżowej, a po projekcie w Ukrainie. Jednym z głównych celów projektu było wspólne doświadczenie - pomimo wszystkich różnic, Polacy i Ukraińcy mają wiele wspólnego, co otwiera drogę do wzajemnego zrozumienia. Ponadto uczestnicy mieli rozwijali swoją kreatywność i twórcze myślenie. Nauczyli się również, jak współpracować w międzynarodowej grupie.

Zwycięskie selfie w konkursie Selfie+, w kategorii Rezultaty Projektu wykonała Olga Skliarska. GRATULUJEMY!


http://selfieplus.frse.org.pl/together/

„Praca ceramiczna <<Togethe>> umieszczona na mojej ręce, świadczy o grupowej sile, zarówno fizycznej, jak i duchowej. Polsko-Ukraiński Projekt MigrARTion" - Olga Skliarska.Projekt ”MigrARTion” został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany MłodzieżyOrganizatorzy:

 

 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305