newsletter
Pl
De 
Projekty integracyjne PDF Drukuj Email

Pojęcia takie jak integracja, inkluzja, samostanowienie istnieją już od dawna w słowniku europejskiej terminologii. Kwestia poszanowania podstawowych praw i integracji osób niepełnosprawnych jest w zasadzie bezdyskusyjna. Ale jaka jest rzeczywistość? Jak wskazują badania, wiele dzieci niepełnosprawnych ma wciąż ograniczone możliwości kształcenia, wiele z nich nigdy nie uczestniczyło w życiu kulturalnym, sportowym, nie miało dostępu do kina, bibiloteki…

Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują programy dla dzieci i młodzieży z grup de faworyzowanych, młodzieży z mniejszymi szansami. Uczestnikami z Polski, Niemiec i innych krajów tych programów są wychowankowie domów dziecka, uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych oraz szkół zawodowych.

Informacje o aktualnych programach
Dalsze informacje, zgłoszenia:
Monika Kretschmann
monika@krzyzowa.org.pl