newsletter
Pl
De 
Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017/ZK/KRKiK.WB - na świadczenie usług obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu PDF Drukuj Email

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza do złożenia oferty na na świadczenie usług obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

Protokół z postępowania  Download
Zapytanie ofertowe  Download
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy  Download
Załacznik nr 2: Oświadczenie  Download
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań  Download
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niekaralności  Download