newsletter
Pl
De 
ZAPYTANIE OFERTOWE- dotyczące projektu pn. „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” PDF Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2017/KDZ na dostawę wraz z montażem sprzętu do wyposażenia pracowni gastronomicznych. 

Dotyczy: projektu pn. „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy”


Protokół z postępowania  Download
Korekta przedmiotu zamównienia  Download
Zapytanie ofertowe  Download
Załacznik nr 1: Formularz ofertowy  Download
Załacznik nr 2: Zestawienie ilościowo wartościowe  Download
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  Download
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niekaralności  Download