newsletter
Pl
De 
ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” PDF Drukuj Email

Zapytanie ofertowe nr 02/09/2017/KdZ prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B+E dla 3 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie wraz z egzaminami zewnętrznymi.

Protokół z postępowania  Download
Zapytanie ofertowe  Download
Załacznik nr 1: Formularz ofertowy  Download
Załacznik nr 2: Oświadczenie  Download
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań  Download
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niekaralności  Download