newsletter
Pl
De 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/09/2017/KdZ PDF Drukuj Email

Zapytanie ofertowe nr 3/09/2017/KdZ prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy”. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczniów szkół Powiatu Dzierżoniowskiego.

Protokół z postępowania  Download
Zapytanie ofertowe  Download
Załacznik nr 1: Formularz ofertowy  Download
Załacznik nr 2: Oświadczenie  Download
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań  Download
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niekaralności  Download