newsletter
Pl
De 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/2018/KdZ PDF Drukuj Email

Zapytanie ofertowe nr 2/01/2018/KdZ na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG podnoszącego kwalifikacje i kompetencje uczniów szkół Powiatu Dzierżoniowskiego oraz przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.
Protokół z postępowania  Download
Odpowiedzi  Download
Prośba o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego  Download
Zapytanie ofertowe  Download
Załacznik nr 1: Formularz ofertowy  Download
Załacznik nr 2: Oświadczenie  Download
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań  Download
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niekaralności  Download