newsletter
Pl
De 
„25 lat Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy jako krok milowy w budowaniu nowego ładu europejskiego po 1989 r.
Szanowni Państwo, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego ma zaszczyt zaprezentować publikację powstałą w ramach projektu „25 lat Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy jako krok milowy w budowaniu nowego ładu europejskiego po 1989 r. - przyczynek do ogólnopolskiej debaty publicznej.”, realizowanego w ramach zadania publicznego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”.

Celem projektu był wzrost świadomości szerokich grup społecznych dzięki prowadzeniu ogólnopolskiej debaty dotyczącej roli Polski jako kraju, który jest jednym z filarów stabilności, bezpieczeństwa i rozwoju Europy, potwierdzonej wartością traktatu i innych działań Polski zmierzających do podnoszenia jakości współpracy sąsiedzkiej i prowadzenia polityki zagranicznej. Ma również za zadanie rozwój refleksji nad aspektami związanymi z rolą Traktatu i prowadzeniem polityki zagranicznej czy wzrost wiedzy wśród młodzieży i studentów na temat roli Traktatu w kształtowaniu stosunków międzynarodowych i drogi do dobrosąsiedzkich stosunków.

Więcej …

aktualności

Akademia Europejska: Nowe życie w starych murach
Zapraszamy do lektury ostatniego, dziesiątego artykułu z cyklu powstałego w ramach projektu "25 lat Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy jako krok milowy w budowaniu ładu europejskiego po 1989 r. - przyczynek do ogólnopolskiej debaty publicznej" organizowanego przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.
 


Jako Europejska Stolica Kultury Wrocław nie tylko zajął swoje miejsce na europejskiej scenie. Miasto nad Odrą pozostawiło też daleko w tyle inne polskie miasta. Gdy mówi się teraz o niemieckim dziedzictwie i polskiej teraźniejszości, myśli się w Niemczech przede wszystkim o Wrocławiu/Breslau.

Dopiero później wymienia się Szczecin, Gdańsk i Poznań.
Więcej …
 
"Z dwóch zrób trzy! Jak zorganizować trójstronną wymianę szkolną?": seminarium dla nauczycieli i pedagogów, 15-19.03.2017 w Krzyżowej

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli oraz pedagogów z Polski, Niemiec i Ukrainy na seminarium pt. "Z dwóch zrób trzy! Jak zorganizować trójstronną wymianę szkolną?", które odbędzie się w Krzyżowej w dniach od 15 do 19 marca 2017.

Dla uczestników planowane jest także seminarium uzupełniające jesienią 2017 we Lwowie (realizacja seminarium uzupełniającego uzależniona jest od uzyskania dofinansowania).


Więcej …
 
Akademia Europejska: Wspólna przyszłość zaczyna się od wspólnego planowania. Współpraca transgraniczna między Polską a Niemcami 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
 
Ćwierć wieku to znaczący okres w życiu jednego pokolenia. To także dystans, dla którego warto przeprowadzić bilans zmian zachodzących w polityce rozwoju i w stosunkach międzynarodowych. Warto zastanowić się nad pytaniami: jakie były i jakie są trendy rozwojowe, jakie są pragnienia społeczności, do czego dążą elity intelektualne krajów, jakie kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego kreślą dzisiaj państwa i regiony w przestrzeni europejskiej. W roku jubileuszowym, w 25 lat od podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy warto wskazać tzw. kamienie milowe współpracy i punkty zwrotne w dziedzinie planowania przestrzennego i strategicznego, które miały i będą mieć w przyszłości wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarki obydwu krajów. Szczupłe ramy niniejszego artykułu pozwalają jedynie na krótkie przedstawienie i skomentowanie wybranych faktów, zdaniem autora najistotniejszych w punktu widzenia procesu kształtowania wspólnej wizji rozwoju.
Więcej …

galeria
fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305