newsletter
Pl
De 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego o apelu biskupów z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec

Biskupi Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, abp Henryk Muszyński, bp Jan Kopiec, abp Wiktor Skworc, kard. Kazimierz Nycz i bp Tadeusz Lityński, podpisali się pod apelem, w którym padły m.in. słowa:

„Pojednanie to słowo, które od ponad ćwierćwiecza określa relacje polsko-niemieckie. To wielka wartość, którą udało się osiągnąć i którą podtrzymujemy dzięki wysiłkowi nie tylko polityków, ale licznych ludzi dobrej woli po obu stronach granicy. Mamy jednak świadomość, że łatwo można ją utracić przez nieprzemyślane decyzje, a nawet przez zbyt pochopnie wypowiadane słowa”.

Więcej …

aktualności

Twarze Europy: polsko-niemiecka wymiana szkolna Świecie-Biberkor, Krzyżowa 17-21.09.2017 r.

Od niedzieli, 17 września, do czwartku 21 września, MDSM Krzyżowa odwiedziło 16 uczniów w wieku od 15 do 20 lat ze szkół w Biberkor i Świecia. To spotkanie młodzieży odbyło się pod hasłem "Twarze Europy".
Więcej …
 
W dniach 25-26 września odbędzie się w Lublinie 6. edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, którego partnerem merytorycznym będzie Fundacja “Krzyżowa”.

KIEW jest miejscem spotkań tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Tego rodzaju platforma ma wspomagać realizację partnerskich projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.

Kongres jest organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnich – programu realizowanego przez Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego odpowiedzialna będzie za dwa panele w ramach linii programowej „Modele pojednania” w dniu 26.09.2017:

Więcej …
 
Polsko-niemiecka wymiana szkolna Olkusz-Gräfelfing, Krzyżowa 17-21.09.2017

Dziś kończy się, trwająca od 17 września, wymiana młodzieży z Polski i Niemiec, której uczestnicy przyjechali do Krzyżowej po raz pierwszy ale jak sami mówią na pewno nie ostatni. 24 uczniów i uczennic z Gräfelfing i Olkusza podczas trwającej pięć dni wymiany miało okazję do dyskusji i refleksji na temat wszechstronności zagadnienia oporu, w jakich przypadkach jest on konieczny i jak należy go umiejętnie stosować.
Więcej …

galeria