Aktualności

Rok 1990 był punktem zwrotnym w przezwyciężaniu dziedzictwa komunistycznego i kształtowaniu demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W większości z nich przyniósł on pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne, prezydenckie i samorządowe. W 1990 roku nastąpiło również zjednoczenie obu państw niemieckich, co miało (nadal ma) konsekwencje nie tylko dla samych Niemców, ale również dla ich wschodnich sąsiadów, Polaków, Czechów i Słowaków (wówczas zamieszkujących jedno państwo - Czechosłowację), którzy musieli odbudować swoje relacje ze starym/nowym sąsiadem i przezwyciężyć animozje sięgające II Wojny Światowej. Rok 1990 był również początkiem nowej ery dla krajów bałtyckich, takich jak Litwa, która jako pierwsza w tym regionie ogłosiła swoją niepodległość po 50. latach podległości wobec władzy sowieckiej. 

23 lutego odbyło się webinarium poświęcone wyzwaniom, jakie stoją przed edukacją młodzieży szkolnej na temat kultury dialogu oraz edukacji historycznej, w którym udział wzięło 46 nauczycieli i edukatorów z Polski i Niemiec.

W jego trakcie uczestnicy m.in.:

  • wysłuchali wykładu „Znaczenie Krzyżowej dla stosunków polsko-niemieckich”, wygłoszonego przez prof. Krzysztofa Ruchniewicza (UWr, Dyrektora Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego),
  • wzięli udział w wirtualnym oprowadzeniu po Krzyżowej – przygotowanym przez Dominika Kretschmanna (Kierownika Miejsca Pamięci Fundacji „Krzyżowa”),
  • zapoznali się z wystąpieniem „Znaczenie Międzynarodowych Domów Spotkań Młodzieży” Eva Feldmann-Wojtachnii (Ludwig-Maximilians Universität München),
  • wzięli udział w dwóch równoległych dyskusjach:

1.      Edukacja historyczna i kultura pamięci. Polska i niemiecka perspektywa.

2.      Jak uczyć dialogu? Praktyczne wskazówki i doświadczenia z pracy z młodzieżą.

(Nie)obecny. Eseje o dialogu, pod red. Tomasza Skoniecznego, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Wrocław 2020

„(Nie)obecny. Eseje o dialogu” to najnowsza publikacja, która została wydana przez Fundację „Krzyżowa” oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Jest ona nie tylko próbą pokazania kondycji dialogu we współczesnym świecie oraz przedstawienia doświadczeń oraz trudności, które można napotkać zawodowo zajmując się pracą na rzecz edukacji obywatelskiej, ale także – mamy taką nadzieję – inspiracją do przeciwstawienia się kulturze polaryzacji i sporu.

Fragment Wstępu:

(…) Wydarzenia zachodzące w Polsce, Niemczech, jak i w wielu innych krajach europejskich, których świadkami jesteśmy w ostatnich latach, wyraźnie wskazują, że coraz mniej skłonni jesteśmy przejawiać podobną postawę. Znacznie częściej zaobserwować można wzrost tendencji skrajnych, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne poglądy. Jednym z przejawów narastającej polaryzacji społeczeństw jest nasilenie działań zmierzających do budowania silnej tożsamości grupowej – opierającej się na relacji „my” – „oni”. Prowadzi to do prób nie tylko zbudowania opozycji z osobami spoza danej wspólnoty, ale nawet do wykluczenia z niej tych, którzy nie wpisują się w wyobrażony model.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, edukatorów oraz wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się Krzyżowej do udziału w polsko-niemieckim webinarium.

Spotkanie poświęcone będzie wyzwaniom, jakie stoją przed edukacją młodzieży szkolnej na temat kultury dialogu, edukacji historycznej oraz będzie okazją, aby dowiedzieć się więcej o historii i pracy w Krzyżowej.

Webinarium odbędzie się na platformie Zoom 23 lutego (wtorek), w godzinach 15:00 - 18:00.

Akademia Europejska

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.