newsletter
Pl
De 
75. rocznica pierwszego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej


W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy.

Do doświadczeń tych nawiązywała później część polskiej opozycji demokratycznej, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Fundacji „Krzyżowa” – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i postanowili w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się zatem w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Jest ono zarazem impulsem dla wszystkich działań prowadzonych w codziennej pracy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która poczuwa się do obowiązku depozytariusza tej spuścizny.

Przypadająca w tym roku 75. rocznica pierwszego (22-25 maja 1942 r.), oraz drugiego (16-18 października 1942 r.), a niebawem także trzeciego (mającego miejsce 12-14 czerwca 1943 r.) spotkania Kręgu w Krzyżowej jest dla nas dodatkową motywacją do ponownego zastanowienia się nad wartościami, które stały u podstaw działań tej grupy: odpowiedzialności za dobro wspólne, poszanowania dla drugiego człowieka, przywiązania do demokratycznych form ustrojowych oraz przekonania o konieczności współpracy ponad podziałami.


dr Robert Żurek
dyrektor Akademii Europejskiej
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Więcej …

aktualności

Polsko-niemiecka wymiana fachowa: florystyka, 25.11.-01.12.2017r. Krzyżowa

Uczniowie kształcący się w zawodach dekoratorsko-florystycznych i młodzi ludzie zainteresowani tą tematyką mogą zgłaszać się do udziału w polsko-niemieckim projekcie pod hasłem „Kreatywnie na czas adwentu – Dekoracje bożonarodzeniowe”. Spotkanie odbędzie się w Krzyżowej od 25 listopada do 1 grudnia 2017 roku.
Więcej …
 
||Rekrutacja|| Warsztaty komunikacyjno-teatralne "Moja i twoja historia" – Krzyżowa, 6 – 12 lipca 2017

"Moja i twoja historia" to międzypokoleniowe warsztaty komunikacyjno-teatralne skierowane do Juniorów i Seniorów, które odbędą się na początku lipca w Krzyżowej.

Nasz projekt to wyjątkowa przygoda, która pozwoli na odkrycie swoich talentów i integrację międzypokoleniową. W zajęciach weźmie udział 10 Seniorów i 10 Juniorów (młodzież w wieku 18 – 24 lata).

Więcej …
 
"Razem w różnorodności" – Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży Wiesbaden - Wrocław, 18-23.06.2017

Spotkanie pod hasłem "Razem w różnorodności" w Krzyżowej będzie stwarzać dla młodzieży z Wiesbaden i Wrocławia wiele okazji na wzajemne poznanie się, współpracę i wspólne doświadczenia. W tym celu odbędą się gry integracyjne, różnego rodzaju warsztaty, podchody oraz wycieczka do Wrocławia. Cieszymy się na wspólne dni!

Więcej …

galeria

Ksiądz Bolesław Kałuża:
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”
Projekty letnie
KRZYŻOWA


 
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne


 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305